غذاهای رژیم کتوژنیک

چه غذاهایی باید بخوریم؟ چه غذاهایی نباید بخوریم؟

مقدمه: رژیم کتو به معنای خوردن همه چیز نیست. در این رژیم هم  مثل سایر رژیمها محدودیتهای غذایی وجود دارد.

اگر هنوز نمی دانید که با داشتن رژیم کتو چه غذاهایی  باید بخورید، ما در این مقاله با تهیه لیست کلی غذاها  و نوشیدنیها همراه با راهنمای تصویری به شما نشان  داده ایم که در کتو چه چیزی بخورید و از  خوردن چه چیزهایی اجتناب کنید.