راهنمای مصرف چربی ها و سس ها در رژیم کتوژنیک

راهنمای مصرف چربی ها و سس ها در رژیم کتوژنیک

/
در این مقاله ما انوع سس ها و چربی ها را از نظر میزان کربوهیدرات بررسی کرده ایم.با ما همراه باشید تا ببینیم چه نوع چربی ها ، روغن ها ، سس ها و چاشنی هایی را می توانید به غذای خود اضافه کنید و همچنان در کتو بمانید؟ کدامیک برای سلامتی شما بهتر است
راهنمای مصرف چربی ها و سس ها در رژیم کتوژنیک

غذاهای رژیم کتوژنیک

/
مقدمه: رژیم کتو به معنای خوردن همه چیز نیست. در این رژیم هم مثل سایر رژیمها محدودیتهای غذایی وجود دارد. اگر هنوز نمی دانید که با داشتن رژیم کتو چه غذاهایی باید بخورید، ما در این مقاله با تهیه لیست کلی غذاها و نوشیدنیها همراه با راهنمای تصویری به شما نشان داده ایم که در کتو چه چیزی بخورید و از خوردن چه چیزهایی اجتناب کنید.