روز جهانی کوکتل مری خونین / 1 ژانویه

تاریخچه روز  جهانی کوکتل مری خونین

منشاء روز ماری خونین به همان اندازه تاریخ معمول این نوشیدنی همراه با راز و فتنه است. حتی این نام کاملاً مبهم است طوریکه دانشمندان مختلف می گویند این نوشیدنی به به نام ملکه ماری اول انگلستان ، ستاره هالیوود مری پیکفورد یا حتی یک پیشخدمت به نام مری که در باری با عنوان Bucket of Blood  واقع در شیکاگو، کار می کرد نامگذاری شده است.

همچنین سه نسخه از داستانهای متفاوت درباره جایی که برای اولین بار نوشیدنی خونین مری ساخته شده است وجود دارد.

فرناند پتیوت ، متصدی بار اهل فرانسه ، ادعا كرد كه در سال 1921 مری خونین را هنگام كار در بار نیویورک هری واقع در پاریس كه در آن زمان مورد علاقه ارنست همینگوی و سایر مهاجران آمریکایی بود ، اختراع كرده است.

از طرف دیگر ، جیمز رولینز  دامپزشک نویسنده ، ادعا میکند که مری خونین در بار همینگوی در ریتز پاریس اختراع شده است. و در  اقیانوسهای  دور ، کلاب 21 نیویورک ادعا کرد که اولین بار مری خونین در آنجا ساخته شده است ، اگرچه آنها دو نسخه از این داستان را دارند. یکی این است که در دهه 1930 توسط یک بارکن بنام هنری زبیکوویچ اختراع شد و دیگری اختراع آن را به کمدین جورج جسل که رفت و آمد زیادی در کلاب 21 داشت، نسبت میدهد.

روز جهانی کوکتل مری خونین