روز جهانی شامپاین/ 31 دسامبر

یک نوشیدنی وجود دارد که معمولاً در راس  نوشیدنی ها برای یک رویداد مهم در نظر گرفته می شود. آن جشن هر چه که باشد، فارغ التحصیلی ، بازنشستگی ، عروسی یا ارتقاء ، این شامپاین است که برای جشن گرفتن آن رویداد سرو می شود. اما آیا واقعا نوشیدنی که سرور میشود، شامپاین است؟  شاید صرفاً یک شراب سفید درخشان باشد . تفاوتشان  در چیست؟

وقتی در مورد روز شامپاین صحبت می کنید ، بهتر است  اطلاعاتی هم  کسب کنید.

تاریخچه روز شامپاین

درک این نکته مهم است که وقتی کسی در مورد شامپاین صحبت می کند ، منظورش شراب سفید گازدار نیست که اغلب توسط کسانی که اطلاعاتی در این زمینه ندارند، ارائه می شود. و در اصل آنها  فقط از نام شامپاین استفاده می کنند.

تنها شامپاین واقعی از کشور  فرانسه به همین نام آمده است.  و هر چیز دیگری که در قفسه یافت می شود را فقط می توان “شراب سفید درخشان” نامید زیرا قوانینین و مقرراتی که حاکم بر آنچه می توان شراب سفید نامید ، وجود دارد و فرانسوی ها این قوانین را برای خود نگه داشته اند.

جای تعجب ندارد که چرا آنها  اینکار را انجام می دهند. زیرا چهار سبک شامپاین واقعی که در بازار وجود دارد که مطابق با استانداردهای بسیار سختی تنظیم شده و  توسط سازمان های مسئول چنین مواردی تولید می شود. چهار نوع شامپاین که هر دوتای آن هر کدام  در یک منطقه قرار دارند و  از انگور  همان منطقه در ساخت آنها استفاده می شود. اگر از طرفداران شامپاین هستید، می توانید در این زمینه مقالات کاملتری بخوانید.

چگونه روز شامپاین را جشن بگیریم

بهترین راه برای جشن روز شامپاین ، این است که با دوستان و خانواده خود رویدادی برگزار کنید  و چهار بطری شامپاین واقعی را امتحان کنید. علاوه بر این ، می توانید کارت هایی بنویسید که نحوه تولید این شراب ها را توصیف کند ، و اینکه چه چیزی یکی را از دیگری متمایز می کند. مواردی در زندگی وجود دارد که واقعاً ارزش تلاش برای لذت بردن از آن را دارند ، و فکر ما این است که شراب سفید درخشان معروف به “شامپاین” از جمله آنها است.

روز جهانی شامپاین