روز جهانی کرم پفی / 2 ژانویه

تاریخچه روز کرم پف

پف کرم شیرینی کاملاً غیرمعمول است. آنها در دهه 1540 به وجود آمدند که سرآشپز شیرینی، کاترین دی مدیچی، پوسته های پخته شده را برای شوهر کاترین ، هنری دوم فرانسه ایجاد کرد. اگرچه هم شیرینی و هم نام آن ( (profiterole در ابتدا از فرانسه آمده است ، profiteroles یکی از اصلی ترین غذاهای ملی در جبل الطارق است.

کلمه profiterole (همچنین prophitrole spelled، profitrolle، profiterolle) در زبان انگلیسی از سال 1604 وجود داشته است که از زبان فرانسه وام گرفته شده است. معنی اصلی در هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مشخص نیست ، اما بعداً به معنای نوعی رول “پخته شده در زیر خاکستر” معنی شده است.

پف فعلی کرم فقط به طور واضح در قرن نوزدهم معرفی شده است. “پف خامه” از سال 1851 در منوهای رستوران در ایالات متحده ظاهر شده است

کرم پفی